Avvattning Av Återvunnen UPVC

Russell separationsutrustning används för att återvinna PVC-material genom en tvåstegsprocess

Separering och avvattning av återvunnen UPVC kan resultera i en produkt, ren nog att återanvändas för tillverkning av nya produkter. Teoretiskt kan samma material återanvändas igen och igen under århundraden utan ytterligare påverkan på jordens resurser. I detta försök används Russell Eco Separator för återvinning av malda dörr- och fönsterkarmar som annars skulla hamna på soptippen. Vibrationsseparator klarar att avvattna den återvunna UPVC´n samtidigt som överkornspartiklar effektivt tas bort vilket ger en produkt som kan återanvändas för nya produkter av UPVC.

Rekommenderad produkt

Finex-Separator1

Vibrationsseparator

Denna serie industrisiktar används vid gradering eller indelning av material i olika partikelformat, i upptill fem fraktioner, vilket förbättrar produktens kvalitet och ökar er vinst.