Maskinväljare

Hitta rätt maskin för dig Maskinväljare
Reset
 • Global sieving & filtration specialists


Villkor, Sekretess Och Cookies

 

Russell Finex respekterar integriteten hos alla som besöker denna webbplats. Läs vår sekretesspolicy noggrant så att du kan förstå hur vi samlar in och använder den personliga informationen du ger oss.

Behandling av personuppgifter, t.ex. namn, adress, e-postadress eller telefonnummer till en registrerad ska alltid överensstämma med GDPR, och i enlighet med det landsspecifika dataskyddet regler som gäller för Russell Finex. Med hjälp av denna dataskyddsdeklaration vill vårt företag informera allmänheten om arten, omfattningen och syftet med de personuppgifter vi samlar in, använder och behandlar. Vidare informeras de registrerade med hjälp av denna dataskyddsdeklaration om de rättigheter de har rätt till.

Som controller har Russell Finex genomfört många tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa det fullständigaste skyddet av personuppgifter som behandlas via denna webbplats. Internetbaserade dataöverföringar kan emellertid i princip ha säkerhetsbrister, så absolut skydd kan inte garanteras. Av denna anledning är varje registrerad fri att överföra personuppgifter till oss via alternativa medel, t.ex. per telefon.

Klicka på en länk för mer information

 • Vad täcker denna sekretesspolicy?
 • Reglerens namn och adress
 • Cookies policy
 • Särskilt meddelande – om du är under 13 år
 • Insamling av generell data och information
 • Registrering på Russell Finex webbplats
 • Prenumeration på nyhetsbrev
 • Nyhetsbrevspårning
 • Kontakter som skickas via webbplatsen
 • Den registrerades rättigheter
 • Juridiska rättigheter för behandling av data
 • Användning av din personliga information som skickas till andra webbplatser
 • Kommer denna sekretesspolicy att förändras?
 • Hur du kan kontakta oss

Vad täcker denna sekretesspolicy?

Denna integritetspolicy omfattar vår användning av din personliga information som samlas in via eller i samband med denna webbplats. I denna policy avses med “denna webbplats” eller “den här webbplatsen” alla sidor på www.russellfinex.com.

Dataskyddsdeklarationen för Russell Finex bygger på de villkor som används av den europeiska lagstiftaren för antagandet av Allmänna databeskyddsförordningen (GDPR). Vårt dataskyddsdeklaration ska vara läsligt och förståeligt för allmänheten, såväl som våra kunder och affärspartner. För att säkerställa detta vill vi först förklara den terminologi som används.

a) Personuppgifter: Personuppgifter avser information om en identifierad eller identifierbar fysisk person (“registrerad”). En identifierbar fysisk person är en som kan identifieras direkt eller indirekt, särskilt med hänvisning till en identifierare, såsom ett namn, ett identifikationsnummer, platsdata, en onlineidentifierare eller en eller flera faktorer som är specifika för fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteten hos den fysiska personen.

b) Uppgiftsperson: Uppgiftslämnare är en identifierad eller identifierbar fysisk person vars personuppgifter behandlas av den registeransvarige som ansvarar för behandlingen.

c) Bearbetning: Bearbetning är en operation eller uppsättning av verksamheter som utförs på personuppgifter eller på uppsättningar av personuppgifter, oavsett om det är automatiserat, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, anpassning eller ändring, återhämtning, konsultation, användning, upplysning genom överföring, spridning eller på annat sätt tillgängliggörande, anpassning eller kombination, begränsning, radering eller förstöring.

d) Begränsning av behandlingen: Begränsning av bearbetning är märkning av lagrade personuppgifter i syfte att begränsa behandlingen i framtiden.

e) Profilering: Profilering innebär varje form av automatisk behandling av personuppgifter som består av användningen av personuppgifter för att utvärdera vissa personliga aspekter som rör en fysisk person, särskilt för att analysera eller förutsäga aspekter som rör den fysiska personens prestationer på arbetsplatsen, den ekonomiska situationen, hälsa, personliga preferenser, intressen, tillförlitlighet, beteende, plats eller rörelser.

f) Pseudonymisering: Pseudonymisering är behandling av personuppgifter på ett sådant sätt att personuppgifterna inte längre kan hänföras till en viss registrerad utan att använda ytterligare information, förutsatt att sådan ytterligare information hålls separat och är föremål för tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att personuppgifter inte tillskrivs en identifierad eller identifierbar fysisk person.

g) Kontroller eller registeransvarig med ansvar för bearbetningen: Kontrollen eller den ansvariga för bearbetningen är den fysiska eller juridiska personen, myndigheten, byrået eller annat organ som, ensam eller i samverkan med andra, bestämmer syftet och sättet att behandla personuppgifter ; Om syftet med och förfarandet för sådan behandling bestäms av unions- eller medlemsstatslagstiftningen kan den registeransvarige eller de särskilda kriterierna för utnämningen utfärdas genom unions- eller medlemsstatsrätt.

h) Processor: Processor är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, byrå eller annan organisation som behandlar personuppgifter på uppdragsgivarens vägnar.

i) Mottagare: Mottagare är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, byrå eller annat organ, som personuppgifterna avslöjas, oavsett om en tredje part är eller inte. De offentliga myndigheter som får ta emot personuppgifter inom ramen för en särskild undersökning enligt unions- eller medlemsstatsrätten får emellertid inte betraktas som mottagare. behandlingen av dessa uppgifter av de offentliga myndigheterna ska överensstämma med tillämpliga regler om dataskydd enligt bearbetningens syfte.

j) Tredje part: Tredje part är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, byrå eller organ annat än den registrerade, den registeransvarige, processorn och personer som, enligt den registeransvarige eller processorns direkta myndighet, har rätt att behandla personuppgifter.

k) Samtycke: Den registrerades samtycke är någon fritt angiven, specifik, informerad och entydig indikation på den registrerades önskemål, genom vilken han eller hon genom ett uttalande eller genom en tydlig bekräftande handling innebär en överenskommelse om behandling av personuppgifter som rör till honom eller henne.

Namn och adress till regulatorn

Den registeransvarige, i enlighet med Allmänna databeskyddsförordningen (GDPR), andra lagar om skydd av personuppgifter som är tillämpliga i Europeiska unionens medlemsstater och andra bestämmelser om dataskydd är:

Russell Finex Ltd., ett bolag registrerat i England med registrerat nummer 294532 med säte på Russell House, Browells Lane, Feltham, Middlesex, TW13 7EW.
Telefon: 02088182000
E-post: marketing@russellfinex.com
Webbplats: www.russellfinex.com

Cookies policy

Cookies är textfiler som lagras i ett datorsystem via en webbläsare och används på Russell Finex webbplats.

Många webbplatser och servrar använder cookies. Många cookies innehåller ett så kallat cookie-ID. Ett cookie-ID är en unik identifierare av cookien. Den består av en teckensträng genom vilken webbsidor och servrar kan tilldelas den specifika webbläsare i vilken kakan lagrades. Detta möjliggör besökta webbplatser och servrar för att differentiera den registrerade personliga webbläsaren från andra webbläsare som innehåller andra cookies. En viss webbläsare kan identifieras och identifieras med hjälp av det unika cookie-ID.

Genom att använda cookies kan Russell Finex ge användarna av den här webbplatsen fler användarvänliga tjänster som inte skulle vara möjliga utan cookie-inställningen.
Med hjälp av en kaka kan informationen och erbjudandenen på vår hemsida optimeras med användaren i åtanke. Cookies tillåter oss, som tidigare nämnts, att känna igen våra webbplatsanvändare. Syftet med detta erkännande är att göra det enklare för användarna att använda vår hemsida. Den webbplatsanvändare som använder cookies, t.ex. behöver inte ange åtkomstdata varje gång webbplatsen är åtkomst, eftersom det tas över av webbplatsen och cookien lagras därmed på användarens datorsystem. Ett annat exempel är kakan i en kundvagn i en webbshop. Online-butiken kommer ihåg de artiklar som en kund har lagt i den virtuella kundvagnen via en cookie.

På webbplatsen Russell Finex kan den registrerade förhindra alla cookies med ett enkelt och integrerat Cookie Control-skript integrerat på varje sida på webbplatsen. Alternativt kan den registrerade när som helst förhindra att cookies ställs in via vår hemsida med hjälp av en motsvarande inställning för den använda webbläsaren och kan därmed permanent neka inställningen av cookies. Vidare kan redan angivna cookies raderas när som helst via en webbläsare eller andra program. Detta är möjligt i alla populära webbläsare. Om den registrerade inaktiverar inställningen av cookies i den använda webbläsaren kan inte alla funktioner på vår webbplats vara helt användbara.

Du kan läsa mer om hur vi använder cookies på vår cookies-sida eller öppna våra cookie-inställningar för att se vilka typer av cookies som används för att spåra ditt besök.

Särskilt meddelande – om du är under 13 år

Om du är under 13 år, skicka inte din personliga information (till exempel ditt namn, adress och e-postadress). Om du är under 13 år och du vill ställa en fråga eller använda den här webbplatsen i vilket som helst som kräver att du lämnar in din personliga information, vänligen få din förälder eller vårdnadshavare att göra det på dina vägnar.

Samling av allmänna data och information

Denna webbplats samlar in en serie allmänna data och information när en registrerad eller ett automatiskt system samlar upp webbplatsen. Denna generella data och information lagras i serverns loggfiler. Samlat kan vara (1) de webbläsartyper och versioner som används, (2) operativsystemet som används av åtkomstsystemet, (3) den webbplats från vilken ett åtkomstsystem når vår webbplats (så kallade hänvisningar), (4) suben webbplatser, (5) datum och tid för åtkomst till Internet-webbplatsen, (6) en Internetprotokolladress (IP-adress), (7) Internetleverantören för åtkomstsystemet och (8) alla andra liknande data och Information som kan användas vid angrepp på våra informationstekniska system.

När någon besöker den här webbplatsen använder vi en tjänst från tredje part, Google Analytics, för att samla in standardlogginformation och detaljer om besökarnas beteendemönster. Vi gör detta för att ta reda på saker som antalet besökare på de olika delarna av webbplatsen. Denna information behandlas bara på ett sätt som inte identifierar någon. Vi gör inte, och tillåter inte att Google gör några försök att ta reda på identiteten hos dem som besöker vår webbplats. Om vi ​​vill samla personligt identifierbar information via vår hemsida kommer vi att vara uppe på detta. Vi kommer att klargöra när vi samlar in personuppgifter och förklarar vad vi tänker göra med det.

När du använder dessa generella data och information drar inte Russell Finex några slutsatser om den registrerade. Snarare behövs denna information för att (1) leverera innehållet på vår hemsida korrekt, (2) optimera innehållet på vår hemsida samt dess annonsering, (3) säkerställa långsiktig lönsamhet för våra informationsteknologisystem och webbplatsteknik , och (4) ge brottsbekämpande myndigheter den information som behövs för brottmål vid en cyberattack.

Därför analyserar Russell Finex anonymt statistiskt information anonymt och information för att öka datasäkerheten och datasäkerheten i vårt företag och för att säkerställa en optimal skyddsnivå för de personuppgifter vi behandlar. Den anonyma data i serverns loggfiler lagras separat från alla personuppgifter som tillhandahålls av en registrerad.

Registrering på vår hemsida

Den registrerade har möjlighet att registrera sig på regulatorns webbplats med angivande av personuppgifter. Vilka personuppgifter som överförs till regulatorn bestäms av respektive inmatningsmask som används för registrering på den här webbplatsens kundportal. De personuppgifter som registrerats av den registrerade samlas in och lagras uteslutande för kontrollanvändarens interna användning och för egna ändamål. Styrenheten kan begära överföring till en eller flera processorer (t ex en pakettjänst) som också använder personuppgifter för ett internt syfte som kan hänföras till kontrollenheten.

Genom att registrera på regulatorns webbplats, lagras IP-adressen som tilldelats av Internetleverantören (ISP) och används av registrerad datum och tidpunkten för registreringen. Lagringen av dessa data sker mot bakgrund av att detta är det enda sättet att förhindra missbruk av våra tjänster och, om det behövs, för att göra det möjligt att undersöka begåda brott. I så fall är lagringen av dessa data nödvändig för att säkra kontrollenheten. Dessa uppgifter överförs inte till tredje part om det inte finns lagstadgad skyldighet att vidarebefordra uppgifterna, eller om överföringen tjänar syftet med straffrättsligt åtal.

Registreringen av den registrerade, med frivillig uppgift om personuppgifter, syftar till att göra det möjligt för den registeransvarige att erbjuda det registrerade innehållet eller tjänster som endast kan erbjudas till registrerade användare och kunder på grund av den aktuella saken. Registrerade personer kan när som helst ändra de personuppgifter som anges under registreringen eller helt att radera dem från registeransvarigas data.

Den registeransvarige ska när som helst tillhandahålla information på begäran till varje registrerad om vilka personuppgifter som lagras om den registrerade. Dessutom ska den registeransvarige korrigera eller radera personuppgifter på begäran eller uppgift om den registrerade, om det inte finns lagstadgade lagringsskyldigheter.

Prenumeration på våra nyhetsbrev och elektronisk kommunikation

På webbplatsen Russell Finex får användarna möjlighet att prenumerera på vårt företagsnyhetsbrev. Den inmatningsmask som används för detta ändamål bestämmer vilken personuppgifter som överförs.

Russell Finex informerar sina kunder och affärspartners regelbundet genom ett nyhetsbrev om företagserbjudanden och skickar även nya produktlanseringar och branschuppdateringar till vår databas. Russell Finex e-post och elektronisk kommunikation får endast mottas av den registrerade om (1) den registrerade har en giltig e-postadress, (2) den registrerade registrerar sig för nyhetsbrevet, (3) den registrerade skickar en kontakt förfrågan eller (4) det finns berättigat intresse och värde för den registrerade vid mottagandet av sådan kommunikation.

Registrering till nyhetsbrevet innefattar också att lagra IP-adressen för det datorsystem som tilldelats av Internetleverantören (ISP) och används av den registrerade vid registreringstidpunkten samt datum och tid för registreringen. Uppsamlingen av dessa uppgifter är nödvändig för att förstå (möjlig) missbruk av en registrerad e-postadress vid ett senare tillfälle och det tjänar därför syftet med det rättsliga skyddet för den registeransvarige.

De personuppgifter som samlas in som en del av en registrering för nyhetsbrevet kommer endast att användas för att skicka vårt nyhetsbrev eller produktreklam. Dessutom kan abonnenter på nyhetsbrevet informeras per e-post, så länge det är nödvändigt för driften av nyhetsbrevstjänsten eller en registrering i fråga, eftersom det kan vara fallet vid ändringar av nyhetsbrevet, eller i händelse av förändring av tekniska omständigheter. Det kommer inte att överföras personuppgifter som samlas in av nyhetsbrevet till tredje part. Prenumerationen på vårt nyhetsbrev kan när som helst avslutas av den registrerade. Samtycket till lagring av personuppgifter, som den registrerade har gett för mottagande av nyhetsbrevet, kan återkallas när som helst. I syfte att återkalla samtycke finns en motsvarande länk i varje nyhetsbrev. Det är också möjligt att avregistrera nyhetsbrevet direkt genom att meddela det till regulatorn på ett annat sätt (se kontaktuppgifter i slutet av denna policy).

Nyhetsbrev spårning

Russell Finex-nyhetsbrevet innehåller så kallade spårningspixlar. En spårningspixel är en miniatyrbild som är inbäddad i sådana e-postmeddelanden, som skickas i HTML-format för att aktivera loggfilinspelning och analys. Detta möjliggör en statistisk analys av framgång eller misslyckande av marknadsföringskampanjer online. Baserat på den inbäddade spårningspixeln kan Russell Finex se om och när ett e-postmeddelande öppnades av en registrerad, och vilka länkar i e-posten uppringdes av registrerade.

Sådana personuppgifter som samlats in i spårningspixlarna i nyhetsbrev lagras och analyseras av regulatorn för att optimera leverans av nyhetsbrevet samt att anpassa innehållet i framtida nyhetsbrev ännu bättre till den registreras intressen. Dessa personuppgifter kommer inte att vidarebefordras till tredje part. Uppgiftslämnarna är när som helst berättigade att upphäva respektive separat försäkran om samtycke. Efter en återkallelse kommer den registrerade att tas bort från eventuella framtida distributioner av Russell Finex-nyhetsbrevet.

Kontaktmöjlighet via webbplatsen

Webbplatsen för Russell Finex innehåller information som möjliggör snabb elektronisk kontakt till vårt företag, samt direkt kommunikation med oss, som också innehåller en allmän adress för det sk e-postmeddelandet (e-postadress). Om en registrerad kontaktar kontrollanten via e-post eller via en kontaktformulär lagras de personuppgifter som överförs av den registrerade automatiskt. Sådana personuppgifter som överförs på frivillig basis av en registrerad till datatillsynsmannen lagras i syfte att behandla eller kontakta den registrerade. Den registrerade kommer också att få ytterligare elektronisk och marknadsföringskommunikation från Russell Finex om ett legitimt kommersiellt intresse är identifierat utifrån beskaffenheten av den kontaktperson som skickas av den registrerade. Russell Finex ser till att de registrerade personers grundläggande rättigheter och friheter som kräver skydd av personuppgifter inte överrätts när de behandlar den registrerades personuppgifter. ”

Den registrerades rättigheter

a) Rätt till bekräftelse
Varje registrerad person ska ha rättighet som beviljats ​​av den europeiska lagstiftaren för att få från den registeransvarige bekräftelsen om huruvida personuppgifter om honom eller henne behandlas eller inte. Om en registrerad vill utnyttja denna rätt till bekräftelse kan han / hon när som helst kontakta vår dataskyddspersonal eller annan anställd hos den registeransvarige.

b) Rätt till åtkomst
Varje registrerad person ska ha rättighet som beviljats ​​av den europeiska lagstiftaren för att från den registeransvarige få gratis information om hans eller hennes personuppgifter som lagras när som helst och en kopia av denna information. Dessutom ger de europeiska direktiven och förordningarna den registrerade tillgång till följande uppgifter:
– Syftet med behandlingen
– kategorier av berörda personuppgifter
– Mottagarna eller kategorierna av mottagare till vilka personuppgifterna har eller kommer att avslöjas, särskilt mottagare i tredje land eller internationella organisationer.
– Om möjligt, den planerade perioden för vilken personuppgifterna ska lagras eller, om det inte är möjligt, de kriterier som används för att bestämma denna period.
– Förekomsten av rätten att begära reglering av eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling av personuppgifter om den registrerade eller motsätta sig sådan behandling.
– Förekomsten av rätten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet
– Om personuppgifterna inte samlas in från den registrerade, all tillgänglig information om källan.
– Förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, som avses i artikel 22.1 och 22.4 i GDPR och, åtminstone i dessa fall, meningsfull information om den berörda logiken, samt betydelsen och de förväntade konsekvenserna av sådan behandling för den registrerade.

Vidare ska den registrerade ha rätt att få information om huruvida personuppgifter överförs till ett tredje land eller till en internationell organisation. Om så är fallet ska den registrerade ha rätt att informeras om lämpliga skyddsåtgärder i samband med överföringen.
Om en registrerad vill utnyttja denna rätt till åtkomst, kan han eller hon när som helst kontakta vår dataskyddspersonal eller annan anställd hos den registeransvarige.

c) Rätt till rättelse
Varje registrerad person ska ha rättighet som beviljats ​​av den europeiska lagstiftaren för att utan dröjsmål få registret från den registeransvarige om felaktiga personuppgifter om honom eller henne. Med hänsyn till syftet med behandlingen ska den registrerade ha rätt att ha slutförda ofullständiga personuppgifter, bland annat genom att tillhandahålla ett kompletterande uttalande.
Om en registrerad önskar utöva denna rätt till rättelse kan han / hon när som helst kontakta data.controller@russellfinex.com eller annan anställd hos regulatorn.

d) Rätt till radering (Rätt att glömma)
Varje registrerad person ska ha rättighet som beviljats ​​av den europeiska lagstiftaren för att få den person som raderar personuppgifter utan otillbörlig dröjsmål från registratören och den registeransvarige ska vara skyldig att radera personuppgifter utan onödigt dröjsmål om något av följande skäl gäller så länge behandlingen inte är nödvändig:
– Personuppgifterna är inte längre nödvändiga i förhållande till syftet med vilka de samlades eller bearbetades på annat sätt.
– Den registrerade återkallar samtycke till vilket behandlingen är baserad enligt artikel 6.1 ai GDPR eller artikel 9.2 ai GDPR, och där det inte finns något annat lagligt grund för bearbetningen.
– Den registrerade motsätter sig behandlingen i enlighet med artikel 21.1 i GDPR och det finns inga övergripande legitima grunder för behandlingen, eller den registrerade motsätter sig behandlingen i enlighet med artikel 21.2 i GDPR.
– Personuppgifterna har behandlats olagligt.
– Personuppgifterna måste raderas för att följa en lagstadgad skyldighet i unions- eller medlemsstatsrätt som den registeransvarige är föremål för.
– Personuppgifterna har samlats i samband med erbjudandet om informationssamhällstjänster som avses i artikel 8.1 i GDPR.

Om en av de ovan nämnda skälen gäller och en registrerad önskar begära radering av personuppgifter lagrade av Russell Finex, kan han eller hon när som helst kontakta vår dataskyddspersonal eller annan anställd hos regulatorn. Dataskyddsansvarig för Russell Finex eller annan anställd ska omedelbart se till att raderingsförfrågan omedelbart efterlevs.

Om registeransvarig har offentliggjort personuppgifter och enligt artikel 17.1 är skyldig att radera personuppgifterna ska den registeransvarige, med hänsyn till tillgänglig teknik och kostnader för genomförandet, vidta rimliga åtgärder, inklusive tekniska åtgärder, för att informera andra registeransvariga behandlar de personuppgifter som den registrerade har begärt radering av sådana kontrollanter av eventuella länkar till eller kopiering eller replikering av dessa personuppgifter, såvitt inte behandling krävs. Dataskyddsansvarig för Russell Finex eller annan anställd kommer att vidta de åtgärder som är nödvändiga i enskilda fall.

e) Rätt att begränsa bearbetningen
Varje registrerad person ska ha rättighet som beviljats ​​av den europeiska lagstiftaren för att få från den registeransvarige begränsningen av bearbetningen där något av följande gäller:
– Uppgifterna i personuppgifterna bestrids av den registrerade i en period som gör det möjligt för kontrollen att verifiera riktigheten av personuppgifterna.
– Bearbetningen är olaglig och den registrerade motsätter sig radering av personuppgifter och begär istället begränsningen av användningen i stället.
– Den registeransvarige behöver inte längre personuppgifterna för bearbetningens ändamål, men de krävs av den registrerade för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga krav.
– Den registrerade har gjort invändningar mot bearbetning enligt artikel 21.1 i GDPR i avvaktan på kontrollen av om den registeransvariges legitima grunder överreder den registrerades.

Om en av ovannämnda villkor är uppfyllda och en registrerad önskar begära begränsning av behandlingen av personuppgifter lagrade av Russell Finex, kan han eller hon när som helst kontakta vår dataskyddspersonal eller annan anställd hos regulatorn. Dataskyddsansvarig för Russell Finex eller annan anställd kommer att ordna begränsningen av behandlingen.

f) Rätt till dataöverföring
Varje registrerad person ska ha rättighet som beviljats ​​av den europeiska lagstiftaren, för att få personuppgifter om honom eller henne, som lämnades till en registeransvarig, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Han eller hon ska ha rätt att överföra dessa uppgifter till en annan registeransvarig utan hinder från den registeransvarige som personuppgifterna har lämnats till, så länge behandlingen är grundad på samtycke enligt artikel 6.1 a GDPR eller punkt a) i artikel 9.2 i GDPR eller på ett kontrakt enligt artikel 6.1 b i GDPR, och bearbetningen genomförs med automatiska medel så länge som Behandlingen är inte nödvändig för utförandet av en uppgift som utförs i allmänhetens intresse eller vid utövandet av den officiella myndighet som är ansvarig för kontrollen.
Vid utövandet av hans eller hennes rätt till dataöverföring enligt artikel 20.1 i GDPR ska den registrerade ha rätt att få personuppgifter som sänds direkt från en kontroller till en annan, om det är tekniskt möjligt och när det inte gör det negativt påverka andras rättigheter och friheter.
För att försäkra sig rätten till dataportabilitet kan den registrerade när som helst kontakta den dataskyddspersonal som utsetts av Russell Finex eller en annan anställd.

g) Rätt till invändning
Varje registrerad person ska ha rättighet som beviljats ​​av den europeiska lagstiftaren att när som helst, mot bakgrund av sin eller hennes speciella situation, invända mot behandling av personuppgifter om honom eller henne, som grundar sig på punkt e eller f ) i artikel 6.1 i GDPR. Detta gäller också för profilering baserat på dessa bestämmelser.
Russell Finex ska inte längre behandla personuppgifterna i händelse av invändningen, såvida vi inte kan visa tvingande legitima grunder för behandlingen som överträder den registrerades intressen, rättigheter och friheter eller för upprättande, utövande eller försvar av laglig påståenden.
Om Russell Finex behandlar personuppgifter för direktmarknadsändamål ska den registrerade ha rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter avseende honom eller henne för sådan marknadsföring. Detta gäller profilering i den mån det är relaterat till sådan direktmarknadsföring. Om den registrerade protesterar mot Russell Finex till behandlingen för direkt marknadsföring, kommer Russell Finex inte längre att behandla personuppgifterna för dessa ändamål.
Dessutom har den registrerade rätten att, mot bakgrund av sin specifika situation, göra invändningar mot behandling av personuppgifter om honom eller henne av Russell Finex för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller för statistiska ändamål enligt artikel 89 (1) i GDPR, såvida inte behandlingen är nödvändig för utförandet av en uppgift som utförts av hänsyn till allmänintresset.
För att utöva rätten till invändning kan den registrerade direkt kontakta dataskyddsansvarig för Russell Finex eller en annan anställd. Dessutom är den registrerade fritt i samband med användningen av informationssamhällets tjänster, och trots direktiv 2002/58 / EG, att använda sin rätt att göra invändningar via automatiska medel med hjälp av tekniska specifikationer.

h) Automatiserat individuellt beslutsfattande, inklusive profilering
Varje registrerad person ska ha rättighet som beviljats ​​av den europeiska lagstiftaren för att inte vara föremål för ett beslut som enbart grundar sig på automatisk behandling, inklusive profilering, som har rättsverkningar för honom eller henne eller på liknande sätt påverkar honom eller henne, så länge beslutet (1) är inte nödvändig för att ingå eller utföra ett kontrakt mellan den registrerade och en datakontrollant eller (2) inte är auktoriserad enligt unions eller medlemsstatslag som den registeransvarige är föremål för och som också ligger ner lämpliga åtgärder för att skydda den registrerades rättigheter och friheter och berättigade intressen, eller (3) inte bygger på den registrerades uttryckliga samtycke.
Om beslutet (1) är nödvändigt för att ingå eller utför ett avtal mellan den registrerade och en datakontrollant eller (2) den är baserad på den registrerades uttryckliga samtycke ska Russell Finex genomföra lämpliga åtgärder för att skydda den registrerades rättigheter och friheter och berättigade intressen, åtminstone rätten att erhålla mänsklig intervention hos den registeransvarige, för att uttrycka sin åsikt och bestrida beslutet.
Om den registrerade vill utöva sina rättigheter avseende automatiserat individuellt beslutsfattande kan han eller hon när som helst kontakta oss direkt till vår dataskyddspersonal hos Russell Finex eller en annan anställd hos regulatorn.

i) Rätt att återkalla samtycke om dataskydd
Varje registrerad person ska ha rättighet som beviljats ​​av den europeiska lagstiftaren att när som helst återkalla sitt samtycke till behandling av hans eller hennes personuppgifter.
Om den registrerade vill utnyttja rätten att återkalla samtycket, kan han eller hon när som helst kontakta oss direkt till vår dataskyddspersonal hos Russell Finex eller en annan anställd hos regulatorn.

Rättslig grund för bearbetningen

Konst. 6 (1) tänd. en GDPR fungerar som den rättsliga grunden för bearbetningsoperationer för vilka vi erhåller samtycke för ett specifikt förädlingsändamål. Om behandlingen av personuppgifter är nödvändig för utförandet av ett kontrakt till vilket den registrerade är part, vilket exempelvis är fallet när bearbetningsoperationer är nödvändiga för leverans av varor eller att tillhandahålla någon annan tjänst, är behandlingen baserat på artikel 6.1 lit. b GDPR. Detsamma gäller sådana behandlingar som är nödvändiga för att genomföra före kontraktsåtgärder, till exempel vid undersökningar om våra produkter eller tjänster. Är vårt företag föremål för en laglig skyldighet enligt vilken behandling av personuppgifter krävs, t.ex. för att skatteförpliktelser uppfylls, är behandlingen baserad på Art. 6 (1) tänd. c GDPR. I sällsynta fall kan behandling av personuppgifter vara nödvändigt för att skydda den registrerades livsintressen eller en annan fysisk person. Detta skulle exempelvis vara fallet om en besökare skadades i vårt företag och hans namn, ålder, sjukförsäkring eller annan viktig information skulle behöva vidarebefordras till en läkare, sjukhus eller annan tredje part. Då skulle behandlingen vara baserad på Art. 6 (1) tänd. d GDPR. Slutligen kan bearbetningsoperationer baseras på artikel 6.1 lit. f GDPR. Denna rättsliga grund används för bearbetning som inte omfattas av någon av ovan nämnda rättsliga grunder, om bearbetning är nödvändig för de legitima intressen som bolaget eller tredje part förfogar över, utom om sådana intressen bryts mot intressena eller grundläggande rättigheter och friheter hos den registrerade som kräver skydd av personuppgifter. Sådana bearbetningsoperationer är särskilt tillåtna eftersom de specifikt har nämnts av den europeiska lagstiftaren. Han ansåg att ett berättigat intresse skulle kunna antas om den registrerade är en kund hos den registeransvarige (skäl 47, mening 2 GDPR).

Användning av din personliga information som skickas till andra webbplatser

Vi kan inte ansvara för sekretesspolicy och praxis på andra webbplatser, även om:

 • Du har tillgång till tredje parts webbplats med länkar från vår webbplats. eller
 • Du kopplade till vår webbplats från en tredje parts webbplats.

Vi rekommenderar att du kontrollerar policyen för varje webbplats du besöker och kontakta ägaren eller operatören på en sådan webbplats om du har några frågor eller frågor.

Kommer denna sekretesspolicy att förändras?

Från tid till annan kan vi göra ändringar i denna sekretesspolicy. Om vi ​​gör några väsentliga ändringar av denna sekretesspolicy och hur vi använder dina personuppgifter kommer vi att skicka dessa ändringar på den här sidan och vi gör vårt bästa för att meddela dig om några betydande förändringar. Vänligen kontrollera vår sekretesspolicy regelbundet.

Hur kan du kontakta oss

Om du vill kontakta russellfinex.com om vår integritetspolicy kan du göra det genom att maila marknadsavdelningen på: marketing@russellfinex.com. Om du har några frågor angående de personuppgifter vi håller på dig vänligen kontakta data.controller@russellfinex.com.