Screeningslösningar för återvinning

Siktar och filter med hög prestanda för återvinningsprocesser

Russell Finex har under många år hjälpt tilverkare att hantera sina avfallsflöden mer effektivt, likväl arbetat med myndigheter och miljöorgasinationer för att hjälpa till nya sätt att processa avfall och omvandla detta till användbara produkter. Oavsett om du hanterar livsmedelsavfall, återvinner glas eller hanterar oljerester har Russell Finex en separationslösning som möter dina krav.

Russell Finex har under många år hjälpt tilverkare att hantera sina avfallsflöden mer effektivt, likväl arbetat med myndigheter och miljöorgasinationer för att hjälpa till nya sätt att processa avfall och omvandla detta till användbara produkter. Oavsett om du hanterar livsmedelsavfall, återvinner glas eller hanterar oljerester har Russell Finex en separationslösning som möter dina krav.

Några Huvudområden

Återvinning av oljor
Waste Oil

Miljöreglerna kring restoljor gör att deponeringen av dessa blir en kostsam hantering. Som ett resultat av detta söker många företag andra sätt att konvertera restoljorna till användbara produket som t.ex RFO och Biodiesel.

Rekommenderade produkter: Russell Eco Filter

Återvinnging av plast
Plastic Recycling

Med de nya tekniker som finns tillgängliga tillsammans med effektiva logistikkedjor har gjort att plaståtervinning är en växande industri som ger ett viktigt bidrag att överkomma problemen som förknippas med plastavfall och dess miljöpåverkan.

Rekommenderade produkter: Liquid Solid Separator

Kontakta Oss för mer information om hur vi kan möta era behov.

"Russell Finex var det enda företag som var villigt att förse oss med en testenhet innan vi behövde åta oss att köpa någon utrustning. Detta gjorde att vi kunde prova testenheten ungefär en månad innan vi beslutade att detta helt klart var rätt val för oss."
Veolia Environmental Services
Peter Hithersay, Plant Manager Sheffield