Industrisilar och filter för kemisk industri

Siktnings och filtreringsutrustning med hög prestanda för den kemiska industrin

Alla kemikalier, vare sig i form av pulver, småkorn, vätska, slam eller suspension tillverkas genom användning av grundläggande processer som reaktion, blandning eller dispergering och malning eller pulverisering. Separationsutrustning behövs vanligen efter varje process, för att säkra kvalitén eller för att förfina eller korrigera kemikalier innan de kan föras vidare till nästa produktionssteg.

Chemicals-Collage

 

Russell Finex har levererat utrustning för många olika användningsområden och har en imponerande referenslista av leveranser av utrustning till stora kemiska företag världen över.

Några Huvudområden

Jordbrukskemikalier
Agrochemicals

Russell Finex förstår sig på den ständigt växande industrin för jordbrukskemikalier och kan hjälpa tillverkare att uppnå bästa möjliga kvalité utan att offra produktivitet. Vare sig ni producerar herbicider för ogräskontroll, fungicider för att kontrollera svampbildning eller insekticider för att minska effekter av insekter på grödor, kan vi erbjuda en bra filterlösning.

Rekommenderade produkter: Finex Separator, Russell Eco Filter

Lösningsmedel
Solvents

På grund av ökad hänsyn till miljön vid produktion av lösningsmedel är det viktigt att minska miljöpåverkan av lösningsmedelsproduktion. Våra siktar och filter har testats upprepade gånger för att tillfredsställa lösningsmedelstillverkare och kan tillhandahålla er med både tillförlitlighet och prestanda. Dessutom, då de flesta organiska lösningsmedel är brandfarliga, har all Russell Finex utrustning ATEX certifiering för att användas i miljöer med damm eller gaser.

Rekommenderade produkter: Finex 22, Russell Eco Filter

Mineraler
Minerals

Produkter så som salt (NaCl), talk (täljsten) och kalksten (CaCO3) är oerhört vanliga och används i stora volymer. Därför är det viktigt att säkerställa tillförlitlig borttagning av föroreningar utan att äventyra produktionskapaciteten. Det är även viktigt att uppnå preciserad distribution av partikelstorleken, då detta kan ha en direkt påverkan på prestandan och kvalitén hos slutprodukten.

Rekommenderade produkter: Russell Compact Sieve, Finex Separator

Kontakta oss för mer information om hur vi kan möta era behov.

"Jag är säker på att Eco filtret har betalt sig själv på grund av ökad produktivitet och minskat avfall. Men vi har nog sparat in mest på grund av alla hälso- och säkerhetsfördelar."
Neville Chemical Company
Rob Lonergan, General Manager Anaheim plant