Farmaceutiska screeningmaskiner

Anpassade siktlösningar av hög kvalitet för att tillgodose dina behov

I över 50 år har vi har vi utfört omfattande marknadsundersökningar och arbetat i partnerskap med världens största läkemedelstillverkare så som GSK, Pfizer, Wyeth och Sanofi Aventis och vet hur vi ska möta era höga krav på design, användbarhet och prestanda.

Pharma-Coll

All Russell läkemedelsutrustning är tillverkad av rostfritt stål av högsta kvalité enligt BS316L. Dessutom tillåter vår specialiserade poleringsteknik att vi kan erbjuda en yta av högsta standard till ett dokumenterat Ra 0.1. Detta kombinerat med delar som enkelt kan demonteras och är enkla att rengöra helt och hållet. Vi tillhandahåller även omfattande dokumentation som är till god hjälp vid validering av er utrustning.

Några Huvudområden

Formulering & tablettering
Formulation and Solid Dose

En av de mest kritiska aspekter att ta hänsyn till under formuleringfasen och vid tillverkning av tabletter är bortskaffande av överkorn och finkornspartiklar för att nå den korrekta partikelstorleksfördelningen från det primära pulvret och intermediärer som använts. Detta är nödvändigt för att fastställa erfordrad upplösningsgrad.

Rekommenderade produkter: Compact Airlock Sieve, Compact Airswept Sieve, Finex Separator, Finex 22, Russell Eco Filter

Eliminera igensättning
Sieving pharmaceutical excipients

Russell Vibrasonic Deblinding Systemet är speciellt anpassat för läkemedelsindustrin. Sonden av titan får trådarna i siktduken att vibrera vilket förhindrar igensättning, kabeln till sonden ligger i ett rör av polerat rostfritt stål.

Recommended products: Finex Separator, Finex 22

Aktiva Ingredienser
Active Pharmaceutical Ingredients

Det finns tre kärnområden där vår utrustning används vid bearbetning av aktiva ingredienser:

  • Det är av stor vikt att eliminera korskontaminering vid siktning och filtrering av APIs eller mycket toxiska läkemedel. Russell Finex garanterar därför att utrustningen enkelt kan rengöras mellan olika satser.
    Rekommenderade produkter: Compact Airlock SieveCompact SieveRussell Eco Filter
  • Det är viktigt att erhålla optimal partikelstorleksfördelning av aktiva ingredienser för ett läkemedel med konsekvent hög kvalité.
    Rekommenderade produkter: Finex SeparatorFinex 22
  • Dammförorening kan ofta vara ett problem, särskilt vid inblandning av APIs eller mycket toxiska läkemedel. Arbetsgivare har under många år använt yrkeshygieniska gränsvärden för att säkra hälsan för deras anställda. Vi är de första som lyckats tillverka en sikt som möter YHG kraven på nivå 5. Detta innebär föroreningsnivåer under 1µg/m3.

 

Recommended products: Russell Compact Airlock Sieve, Russell Compact Sieve, Russell Eco Filter

Pharmaceutiska pulver
vibratory sieve for pharmaceutical dust containment

När man siktar pharmaceutiska pulver kan det vara problem med att innesluta dammet. Russell Compact Airlock Sieve är försedd med “Twist, Lock, Inflate” pneumatiskt klämsystem som eliminera dessa problem.

Kontakta Oss för mer information hur vi kan möta era behov.

"Efterhand som vi har växt, har Russell Finex siktar hjälpt oss optimera vår kvalité och produktion. De har varit en väsentlig del av vår tillväxt då vi producerat OTC medicin och höjt ribban på kosttillskott till läkemedelsstandard."
Enzymatic Therapy
Dave Hoffman, Production Lead