Färg och lackindustri Siktutrustning

Sikt och filtreringsmaskiner inom beläggningsindustrin

Varje typ av färg, hur den än är tillverkad, behöver vid något skede filtreras eller siktas för att garantera dess kvalité, gällande den avsedda slutfinishen. Vi har handskats med ett stort antal olika färgprodukter från lösningsmedelsbaserad färg till pulverfärg, från heta hartser till vismutbeläggning, från järnhaltig färg till emulsioner, alla med dess unika egenskaper.

Coatings-Collage

Vi har arbetat på nära håll med hundratals färgbolag och har byggt upp en imponerande referenslista med stora färgkunder.

Några Huvudområden

Flytande färg
Liquid Paint

Vi har en lösning för er vare sig ni tillverkar färg gjord för industrier, hushåll eller marint bruk, är vattenbaserad, designad för borste, spray eller roller, eller använder utbytbara eller icke-utbytbart syntetiskt hartsbindemedel så som alkyder, vinyler polyuretaner.

Rekommenderade produkter: Russell Eco Filter, Finex 22

Pulverfärg
Coatings

Siktar har stor betydelse när det gäller att säkerställa att kvaliteten av era slutprodukter upprätthålls. Det största siktproblemet vid pulverproduktion är dock igensättning. Russell Vibrasonic Deblinding systemet löser detta problem genom att försäkra att siktduken alltid hålls ren med användning av ultraljudsfrekvenser.

Rekommenderade produkter: Russell Compact Sieve, Russell Vibrasonic Deblinding System

Tryckfärg & färgbad
Inks and Dyes

Vi förstår skillnaden mellan boktrycks-, litografiskt graverings- och flexografisk bläck, och vi känner till egenheterna för screentryck. Vi känner även till branschens komplexitet och har utvecklat ännu effektivare filtreringsutrustning och tekniker anpassade för den ständigt ökade kundförfrågan.

Rekommenderade produkter: Russell Eco Filter, Russell Compact Sieve, Vibrasonic Deblinding System

Hartser
Resins

Då branschen blir alltmer reglerad av miljö- och lagstiftningsfrågor, har vi de rätta lösningarna för att försäkra att ni skyddar er produktkvalitet och samtidigt möta alla nödvändiga krav. Vare sig era hartser är för den dekorativa marknaden, säkerhets- och underhållsmarknaden eller industrimarknaden, kan vi erbjuda hjälp.

Rekommenderad produkt: Russell Eco Filter

Plastisoler
Plastisol

Vare sig ni tillverkar plastisoler tänkt för fordonsindustrin, för golvläggning, väggfärg, takfärg eller för bindemedel och tillsatser, kan vi hjälpa er förbättra er produktkvalitet.

Rekommenderade produkter: Russell Eco Filter, Finex 22, Russell Compact Sieve

Bestruket papper
Paper Coatings

Från silning av stärkelse, lera, latex och färgpigment, till filtrering av vatten och bläck. Vi förstår oss på marknaden och kan rekommendera en lösning som förbättrar er produktkvalitet.

Rekommenderade produkter: Russell Compact Sieve, Finex Separator, Russell Eco Filter

Kontakta oss för mer information om hur vi kan möta era behov.

jotun-installation
"Med införandet av Russell Compact Screeners har vi sett en dramatisk ökning av vår sikteffektivitet, som gett oss avsevärda fördelar."
Jotun A/S
Idar Larsen