Hur du gör att din separationsutrustning fungerar smidigt

6 tips för att hjälpa din industriella sikt att fungera smidigt

Vibrerande siktar förlitar sig på vibrationer för att sikta och separera pulver och vätskor, ta bort föroreningar och förbättra kvaliteten på er produkt. Dessa tips hjälper er att se till att era vibrerande siktar arbetar med maximal effektivitet under hela dess liv.

Tips 1 – Se till att er vibrerande sikt är korrekt inställd

Med lämplig installation kan ni begränsa mängden underhåll er vibrerande sikt kräver. Den måste monteras på ett fast golv som inte tillåter några sekundära vibrationer. Maskinen kan genom att justera viktinställningarna ge er en exakt nivå av vibrationer för att möta era tillämpningsbehov utan att orsaka för mycket slitage.

De flesta tillverkare av siktar föreslår en elementär inkörningsperiod. Alla skruvar och muttrar bör därefter kontrolleras för att säkerställa att ingen av dem har lösgjorts, och på så sätt säkra en  problemfri drift. På grund av vibrationer i den vibrerande sikten, krävs regelbunden åtdragning av klämmorna, då de kan lossna och orsaka skador på siktdäck, ramar, siktdukar och packningar.Untitled-1

Tips 2 – Lagra och hantera era siktduks-ramar och packningar på rätt sätt

Siktramspackningar kan lätt skadas. De bör rengöras med lämpliga rengöringsmedel som inte angriper packningsmaterialet. De bör också bytas ut regelbundet för att säkerställa en tätning av  hög kvalitet. Reservpackningar bör förvaras i utrymmen utan direkt solljus.

Tips 3 – Använd en siktduk av bra kvalitetMesh Family

Siktduksväv kan tänjas vid användning, därför bör siktdukens spänning kontrolleras regelbundet för att optimera siktens effektivitet. Om siktduken förstörs kan detta helt stanna upp er produktionslinje , därför rekommenderar vi att ni lagerhåller en extra vid behov. Detta kommer att begränsa mängden driftstopp ni behöver. De flesta skador på siktduken orsakas av felaktig hantering och lagring av dukarna. Se därför till att era reservdelar förpackas och skyddas på rätt sätt och förvaras säkert.

För att era siktdukar ska ha en lång livslängd och ge noggrann siktning är det viktigt att ni använder erfarna siktduksleverantörer. Högkvalitativa leverantörer använder avancerade limningstekniker för att säkerställa att nätet har rätt spänst. Detta maximerar deras liv och förhindrar minskad spänst som orsakar onödigt slitage och minskad siktningskapacitet. Dessa leverantörer ser även till att  era siktduksskärmar har en prydlig finish och att ta bort vassa kanter som kan skada era tekniker och  era siktar. Ansedda leverantörer använder även högkvalitativa dukar som inte bara håller längre utan även har korrekt maskvidd för att säkerställa en konsekvent produktkvalitet.

Tips 4 – Utför regelbundna underhållskontroller på era siktkomponenter

Andra delar som kräver regelbundna underhållskontroller är klämmor, som måste hållas vid gott skick för att ge tillräcklig tätning och förhindra att siktduksdäcket flyttas, vilket orsakar onödigt slitage. Flexibla kopplingar måste kontrolleras för slitage, splittring och läckage som kan uppstå om de inte kan böjas fritt i både horisontell och vertikal riktning. All typ av fjädring, såsom gummin eller fjädrar, måste också underhållas för att effektivt överföra vibrationer till siktdäcket.

SparesTips 5 – Köp originalreservdelar

De flesta sikttillverkare erbjuder ett rekommenderat reservdelspack. Dessa inkluderar förbrukningsartiklar som kräver rutinmässigt byte.

Att köpa äkta reservdelar som har utformats och testats för er specifika vibrerande sikt är ett självklart sätt att säkerställa att sikten fungerar effektivt. Dåliga kopior kan vara billigare men har ofta en kortare livslängd, minskar er siktningseffektivitet och noggrannhet och kan även orsaka skador på andra delar av er enhet, vilket kostar mer på lång sikt.

Tips 6 – Läs er manual vid alla typer av underhåll

Av säkerhetsskäl bör ni alltid läsa bruksanvisningen innan ni utför något underhåll på er vibrerande såll. Om ni är osäkra kontakta er leverantör och tala med en erfaren servicetekniker.