Chokladfiltrering

Filtreringslösningar med hög kapacitet för bearbetning av flytande choklad

På Russell Finex tror vi mycket på nyttan med att testa produkter på våra maskiner. Denna video visar hur vårt Eco Filter tar bort föroreningar ur färsk och återcirkulerad choklad. Russell Finex självrensande filter finns i en mängd olika storlekar och ser till att förbättra produktkvaliteten genom att ta bort överkornsföroreningar från 15 mikron och uppåt. Filtret behöver inte filterpåsar eller patroner vilket medför betytande reducering av produktförlusterna jämfört med traditionella filter. Tack vare våra test- och utvecklingsmöjligheter kan våra kunder få sina produkter provade på våra maskiner innan köp, vilket ger dem tryggheten av att ha valt rätt maskin för uppgiften.

 

Rekommenderad produkt

self-cleaning-eco-filter

Självrensande Filter

Vår filterutrustnings-serie är idealisk vid bortrensning av överkorn från vätskor. Med vår unika självrensande design behövs inga avbrott för filterbyte, vilket ökar er produktion.