Russell siktlösningar vs rotationssiktar

När du vill säkerställa kvalitet och noggrannhet vid siktning är Russell siktningsmaskiner den mest effektiva och hygieniska lösningen

Russell siktlösningar vs rotationssiktar

Med ökade regler och kvalitetsstandarder, är tillverkare tvungna att se över sina processer och hitta nya sätt att optimera produktionen. Det innebär en förändring av hur en fabrik drivs, från hur

människor arbetar eller hur lager och utrymme utnyttjas, till införandet av alternativa tekniker. Dessa förändringar leder till förbättrad produktkvalitet, effektivare produktion, minskade kostnader och uppfyllda miljökrav.

Att välja rätt siktningsutrustning är grundläggande för att garantera att produkten bearbetas effektivt till högsta möjliga kvalitet. Det finns ett flertal tillgängliga tekniker, men roterande siktar har oftast använts för att avlägsna överdimensionerade föroreningar från produkten, särskilt för råvaror inom livsmedelsindustrin. Detta beror på deras effektivitet vid deagglomerering av pulver med hög kapacitet, och att de i allmänhet är enkla att installera. The Russell Compact Sieve®, har dock ett antal andra fördelar, och denna högpresterande vibrerande sikt är den mest hygieniska lösningen.

Föroreningskontroll

Föroreningskontroll är det största problemet vid användning av en roterande sikt. I synnerhet kan metoden med att tvinga material genom siktduken som i en roterande sikt (länk till engelska hemsida) orsaka skador på duken, vilket kan passera obemärkt då maskinerna är svåra att ta isär och inspektera. Detta, liksom en konstant förlust av god produkt genom överkornsutlopp, innebär återbearbetning av material, till onödiga kostnader och tidsåtgång.  Russell Compact Sieve® underlättar siktning genom en vibrerande rörelse, vilket innebär långt mindre påfrestning på

siktduken, och järnhaltig kontaminering som kommer in i sikten kan avlägsnas med hjälp av Russell Easy-Clean Magnetic Separator™.

Förbättrad användbarhet

Jämfört med utformningen av en roterande sikt är Russell Compact Sieve® betydligt mer användarvänlig. Med ett innovativt system med snabbklämmor behövs inga verktyg för isärtagning, vilket

innebär att byte av siktduk eller rengöring av maskinen kan ske snabbt och säkert, vilket minskar stilleståndstiden. Dessutom reduceras underhållskostnader, med färre slitdelar som behöver bytas regelbundet. Med sin lägre ljudnivå  (generallt 70DBA) och slutna siktdäck, uppfyller denna maskin kraven på kvalitet och arbetsmiljö.

Sanitetsutformning

Russell Compact Sieve® har utformats för att ge en så hygienisk lösning som möjligt. Med färre kontaktdelar, och en design helt i rostfritt stål, är maskinen enkel att underhålla och rengöra, en viktig faktor för industrier inom livsmedel och läkemedel. Roterande siktar kan ha många dolda ytor och fickor som fungerar som bakteriefällor, vilka är extremt svåra och tidskrävande att ta isär och rengöra, varför hygienen inte kan garanteras.

Hög kapacitet, Kompakt design

Russell Compact Sieve® levererar maximal effektivitet under produktionsprocessen. Tack vare dess kompakta utförande har den bara halva höjden av en vanlig siktmaskin, vilket gör att den är enkel att installera på önskad plats i produktionslinjen. Den kompakta designen innebär inte att produktionskapaciteten åsidosatts, istället uppnås högre genomströmning per ytenhet än hos traditionella siktar. I vissa fall, särskilt vid siktning av klibbiga pulver, har roterande siktar benägenheten bli igentäppta. Russell Compact Sieve® är bättre lämpad för dessa svårare pulver, och med den valfria uppgraderingen av Russell Vibrasonic® Deblinding System, uppnås även högre siktningskapacitet, samt noggrann sortering ned till 20 mikron. Denna ultraljudssiktningsteknik förhindrar igensättning av siktduken, och har revolutionerat sättet på hur svåra pulver siktas.

Ett brett sortiment av storlekar och specifikationer innebär att Russell Compact Sieve® kan skräddarsys för att passa dina specifika behov, och är idealisk för säkerhetssiktning med hög kapacitet för pulver och flytande suspension. För ytterligare information, kontakta oss idag.