Mejeriindustrins bearbetningslösningar

Upptäck hur Russell Finex utbud av mejeribearbetningsutrustning kan hjälpa dig förbättra din produktionsanläggning

Mejeriproducenter kämpar ständigt med att öka effektiviteten och minska spillet i produktionsanläggningarna, oavsett om det handlar om bearbetning av ost och mjölkpulver eller filtrering av mjölk. Behovet av hygienisk och effektiv bearbetning innebär att mejeriproducenterna hamnar under ökat tryck att förbättra sina produktionsanläggningar för att uppfylla de stringenta hälso- och säkerhetsförordningarna samt konsumenternas efterfrågan.

Russell Finex har en lösning som passar en mängd olika tillämpningar av mejeribearbetning oavsett mejeritillämpningsbehov, från mjölkfiltrering, separation av ostmassa och vassle till siktning av mjölk- och vasslepulver. Var och en av dessa industriella tillverkningslösningar kan bidra till att upprätthålla kvaliteten på mjölkprodukterna, från mjölkfiltrering, borttagning av föroreningar och överkorn till ökad mjölkpulverproduktion.

Mejeriindustrins bearbetningslösningar

 

Vilka bearbetningslösningar finns tillgängliga?

Mjölkfiltrering

Self-Cleaning Russell Eco Filter® är ett helt slutet filtreringssystem som är lämpligt för bearbetning av flytande mejeriprodukter. Den hygieniska designen och det unika rengöringssystemet SpiroKlene™garanterar att föroreningar enkelt kan avlägsnas kontinuerligt utan operatörsingripande. Mjölkkvaliteten skyddas medan det självrengörande filtret eliminerar behovet av påsfilter av engångstyp. Dessutom minskar spillet, driftavbrotten och arbetskostnaderna. Denna slutna självrengörande enhet skyddar utrustning uppströms så att produktionsanläggningen fungerar smidigt och effektivt.

Separation av ostmassa och vassle

Russell Fines Saver™ är en unik icke-vibrerande separator med hög kapacitet som har anpassats för mejeriindustrin. Enheten som är mest lämpad för borttagning av ostmassapartiklar från vasslen vid ostproduktion kan också användas vid tillverkning av smör för att återvinna smörkorn från kärnmjölk. I och med de höga flödeshastigheterna på upp till 100 000 l/h förbättrar maskinen effektiviteten vid ost- och kärnmjölkstillverkning, samtidigt som spillet och driftavbrotten minskar.

Eftersom fler företag vill optimera produktiviteten minimerar Russell Fines Saver™ produktspillet. När ostmassan samlas in kan vasslen som bearbetas av den här enheten separeras i en tank, torkas och siktas som ett pulver. Det innebär att ingen bearbetad produkt går till spillo.

Siktning av mjölkpulver

Russell Compact Sieve® är en lämplig enhet för kontrollsiktning av mjölk- och vasslepulver. Detta är den mest hygieniska siktmaskinen på marknaden med CCP-försäkran och en design i enlighet med FDA och 3A. Oavsett om du producerar vasslepulver eller bröstmjölksersättning kommer denna högkapacitetsenhet enkelt ta bort eventuell agglomerering och kontaminering från mjölkpulvret.

I och med designen med enkel rengöring blir kontamineringsrisken minimal. Den slutna sanitära sikten garanterar total inneslutning av mjölkpulvret så att produkten skyddas utan att flödeshastigheten påverkas.

Om Russell Finex
Med över 85 års tillverkningserfarenhet har vi använt vår expertis för att identifiera och lösa bearbetningsproblem för mejeriindustrin med beprövad siktnings-, separations- och filtreringsteknik internationellt. För att hitta mer om hur Russell Finex kan förbättra din mejeriproduktionsanläggning och upprätthålla ditt företags anseende, kontakta våra erfarna försäljningstekniker i dag.