Bearbetning av vätskor – när ska man sikta och när ska man filtrera?

Russell Finex är inte bara specialiserade på siktning av pulver, vi hanterar även en mängd varianter av vätskefiltrering. Russell Finex filtrerar och siktar ett brett spektrum av vätskor, inklusive kemikalier, bläck, målarfärg, vatten, flytande choklad, honung och till och med maltwhisky.

Dock måste Russell Finex  ingeniörer, när de presenteras för en specifik applikation, besluta vilken maskin som är den bästa för jobbet – ett Russell självrensande filter eller en vibrationssiktar.

industriell vätskefiltreringUtbudet av industrifilter ger följande fördelar:

  • Helt slutet system
  • Kan arbeta under tryck – vilket innebär ökad genomströmning
  • Kontinuerlig rengöring av silkorgen
  • Tystare i drift än en siktmaskin
  • Robusta silkorgar

 

vibrationssikt för vätskorUtbudet av siktar erbjuder följande fördelar:

  • Öppet system, vilket ibland är att föredra för att kunna inspektera sikten
  • Kan hantera stora volymer av överkornsmaterial
  • Låg och hög hastighet varianter finns tillgängliga, beroende på produktets viskositet
  • Multi-sikts separationer kan uppnås på en enhet
  • Siktarna kan bli omdukade – kostnadseffektiv

Båda typerna finns i flera olika storlekar för att kunna tillpassas dina specifika kapacitetskrav. Utrustningarna kan enkelt demonteras utan verktyg vilket underlättar rengöringen. Ibland kan din specifika applikation hanteras lika bra av båda enheterna, men i de flesta fall kommer din applikations behov visa på att den ena enheten har fördel gentemot den andra. Använd Maskinval för att hitta rätt maskin för din applikation eller Kontakta oss med dina specifika behov.

Det är här Russell Finex 80 års erfarenhet av siktning och filtrering kommer in i bilden. Våra erfarna ingenjörer kommer att utföra tester som hjälper dig hitta rätt maskin för dig. Med specialiserade test- och forskningsanläggningar i Storbritannien, USA, Belgien och Indien, kan du testa material och utrustning under kontrollerade förhållanden för att ge dig fullständig sinnesfrid innan köp.  I dessa teknikcentra kan vi anpassa  ett brett spektrum av testförhållanden, och återskapa din processmiljö så nära verkligheten som möjligt. Vi kan även förse dig och dina kollegor med Test videor av tester, så ni kan granska dessa. Alternativt finns även utrustning tillgänglig så ni kan utföra tester i er egen produktionsanläggning där siktningsutrustningen i slutändan kommer att installeras.