GDPR & Russell Finex

Russell Finex garanterar överensstämmande i enlighet med General Data Protection Regulation som träder i kraft den 25:e maj

Skydd av våra kunders information är en prioritet för Russell Finex. Med General Data Protection Regulation (GDPR) som gäller från och med 25 maj 2018, är vi fast beslutna att hålla våra kunders information säker och garanterar att vi behandlar information i enlighet med gällande lag, rättvist och öppet, och samtidigt skyddar integriteten.

Vi genomför ändringar i våra policys, behandlingar, produkter och system för att garantera att vi följer denna förordning och fortsätter att sätta informationssäkerheten högt på dagordningen.

Vad är GDPR? 

GDPR (General Data Protection Regulation), är en förordning som syftar till att stärka och förena informationsskydd för att alla individer inom den Europeiska unionen, med verkan från den 25 maj 2018. Om du hanterar eller behandlar information om någon person inom EU, då är GDPR tillämplig för dig, oavsett om du är lokaliserad inom EU eller inte.

Förordningen innebär att en person ges större rättigheter, frihet och kontroll över hur deras information används. Den innehåller även krav på hur denna information lagras.

Hur följer Russell Finex GDPR?

Som en organisation som hanterar personuppgifter, har Russell Finex åtagit sig att se till att vi överensstämmer med GDPR. Vi fortsätter att se över våra metoder och system i syfte att kunna efterfölja föreskrifterna enligt GDPR.

Informationsskydd och IT-säkerhet

För att kunna identifiera de mest effektiva sätten att uppfylla skyldigheterna ifråga om informationsskydd, har det varit nödvändigt att genomföra en revision av informationsskydd och IT-säkerhet.

Håller informationen säker

Vi har förbättrat säkerheten i alla våra informationshanteringssystem samt strukturen hos våra webbplatser för garantera att all information är säker.

Uppdaterad integritetspolicy och policy för cookies

Vi har uppdaterat vår integritetspolicy och information om cookies för att säkerställa att bägge är tydliga, förståeliga och tillgängliga.

Tillhandahålla tydlig spårningsinformation

Vi har uppdaterat vår webbplats för att ge våra besökare information om inställningar av cookies och medgivande av cookies, som ger användare mer frihet att bestämma hur de spåras på vår webbplats.

För ytterligare information om Russell Finex informationssäkerhet och cookies, besök vår integritetspolicy eller information om cookies, eller kontakta marketing@russellfinex.com