Hållbara verksamheter: anpassar sig för att överleva

Företag som ska blomstra i framtiden kommer att vara förändringens ledare idag

Världen förändras. Med den globala uppvärmningen som en pressande fråga och framväxten av teknik som är skapad för att omdefiniera själva naturen för hur vi arbetar, har konsekvenserna av detta för företag över hela världen snabbt blivit svårt att ignorera.

Varför ska företag vara hållbara?

Frågan om hållbarhet växer. För att förbli lönsamt och behålla eller förbättra sin marknadsposition, måste företagen inse fördelarna med hållbarhet och bädda in det i sin verksamhet och sitt tänkesätt. Triple Bottom Line, standarden som har godkänts av EU tillgodoser detta behov: mätning av en organisations framgång som en som är baserad på ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer (eller ”vinst, planet, människor””). Dessutom har ett ökande antal regelverk trätt i kraft de senaste åren som engagerar företag på detta sätt, såsom Streamlined Energy and Carbon Reporting 2017 och Waste and Resources Strategy 2018.

Sustainable businesses: adapt to survive

Hur kan Russell Finex hjälpa företag att vara hållbara? 

Russell Finex gör ett samordnat försök att producera miljövänliga maskiner. Som fastställt i sin miljöpolicy har företaget lovat att ”konstruera och bygga processutrustning, som i sin tur kommer att fungera med lägsta energiförbrukning, minimala ljudnivåer och tillverkat av återvinningsbara material så mycket som möjligt.

Alla maskiner är även konstruerade för att hjälpa kunderna att undvika produktavfall och minska deras fotavtryck oavsett om det handlar om tillverkning av livsmedel, keramik, läkemedel eller avloppsvatten. Liquid Solid Separator™ och Finex Separator™, nyligen släppt på marknaden ärRussell AMPro Sieve Station™: ett branschledande innovativt system för utvinning och återvinning av fint metallpulver som används i 3D-tryckprocessen. Denna maskin eliminerar effektivt avfall inom tillsatsproduktion som underlättar hållbar tillväxt när industrin fortsätter att expandera.

Russel Fine: leder vägen till hållbara affärsmetoder

Som en global ledare inom tillverkning, är Russell Finex stolt över att vara ett företag som sätter hållbarhet i hjärtat av sitt strävande. Företaget är medvetet om att hållbarhet kan ge större värde till sin verksamhet och försöker ständigt att möta denna pressande fråga genom en mängd olika interna initiativ, såsom tillverkning av produktersom är konstruerade för att stöda avfallshantering och återvinningsindustrier, och företagsfilantropi.

På huvudkontoret i Feltham, UK, har fabriksuppgraderingar genomförts under de senaste åren, som har inkluderat installation av miljövänliga kraftkällor och apparater, såsom solpaneler på fabrikstaket, en träpelletspanna, ett eko-certifierat luftkonditioneringssystem och LED-lampor. Som en del av fortsatta uppgraderingar har ett “pappersfritt” initiativ också implementerats genom företagets bredare Lean Manufacturing-process.

Var och en av dessa förändringar har minskat energiförbrukningen med 12%, och Russell Finex strävar efter ytterligare effektivitet. Dessutom återanvänder och återvinner företaget mycket av sitt kommersiella avfall, inklusive industriellt material. Juni 2019 återvanns 100% av avfallet, som helt utrotade det som skickas till deponi.Sustainable businesses: adapt to surviveOmRussell Finex
Med 85 års erfarenhet inom tillverkningsbranschen har Russel Finex arbetat hårt för att konsekvent förnya och anpassa sig för att bidra och tillkännage vikten av hållbarhet i sin verksamhet, och kommer att fortsätta att göra det under många år framöver.

Kontakta oss idag för att se hur Russell Finex siktnings- och filtreringslösningar kan förbättra ditt företag.