Ring oss +46 (0) 10 88 44 806

Peter Hithersay, Veolia Environmental Services

Thursday, 15th August, 2013

Russell Finex var det enda företag som var villigt att förse oss med en testenhet innan vi behövde åta oss att köpa någon utrustning. Detta gjorde att vi kunde prova testenheten ungefär en månad innan vi beslutade att detta helt klart var rätt val för oss.

<< Tillbaka

Blog Search

Blog Category

Blog Archive