Ring oss +46 (0) 10 88 44 806

Becky Pitz, Toshiba

Thursday, 15th August, 2013

Genom att snabbt bemöta våra behov, har Russell Finex hjälpt oss i våra kontakter med marknaden. Det är A och O i en så konkurreransutsatt marknad som vår.  Vid jämförelse med våra tidigare siktar har vi dubblerat vår kapacitet på halva utrymmet. Enheterna håller och håller – vi använder fortfarande vår ursprungliga 15 år gamla sikt vid massproduktion.

<< Tillbaka

Blog Search

Blog Category

Blog Archive